PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng: Chiến lược phát triển giáo dục và kế hoạch đã rõ ràng, vấn đề là hành động
Lastest (5/18/2013)


Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 23/1, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định: “Chiến lược phát triển giáo dục và kế hoạch đã rõ ràng, vấn đề là hành động. Phải quan tâm mọi cách để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thu hút sinh viên giỏi, cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo” Nguồn.http://hnue.edu.vn
 

Chi tiết xem tại đây


   Back