33 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Lastest (2/12/2015)


 

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

- Nhà A1, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Điện thoại: 04.338347106

- Website: http://gdqp.hnue.edu.vn

1. Lịch sử truyền thống

Khoa Giáo dục Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 2022/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tiền thân của khoa là Ban Quân sự và Tổ giáo viên Quân sự. Ban quân sự gồm có 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Chí Linh Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Bùi Xuân Túc làm Phó Trưởng ban đã nhanh chóng đưa công tác quân sự địa phương vào nền nếp như tổ chức và huấn luyện lực lượng tự vệ, thực hiện công tác tuyển quân, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên…đặt nền móng cho công tác quân sự của Nhà trường.

Tổ giáo viên Quân sự gồm 11 đồng chí do đồng chí Đinh Văn Bất làm tổ trưởng với nhiệm vụ huấn luyện quân sự phổ thông cho sinh viên toàn trường.

Trước những yêu cầu của cách mạng trong thời kỳ mới, ngày 29/12/1982 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Quyết định số 2022/QĐ thành lập khoa Quân sự ở một số trường đại học trong đó có khoa Quân sự thuộc trường ĐHSP Hà Nội. Khoa Quân sự gồm 36 đồng chí trong đó có 22 đồng chí là sỹ quan lục quân do đồng chí Đại tá Trịnh Ngự làm Trưởng khoa, là những sỹ quan đã trải qua chiến đấu ở các chiến trường miền Nam, Biên giới phía Bắc, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý, giảng dạy tại trường Sĩ quan Lục quân 1 (trường Đại học Trần Quốc Tuấn).

- Từ năm 1989 đến năm 1992

Do yêu cầu của nhiệm vụ và nhu cầu biên chế của Quân đội, một số đồng chí đã chuyển sang làm nhiệm vụ khác của Nhà trường. Khoa Quân sự thời kỳ này chỉ cón có 15 đồng chí do đồng chí Trung tá Đào Xuân Lê làm Trưởng khoa.

- Từ năm 1993 đến năm 2002

Thực hiện Quyết định số 2732/QĐ ngày 26/3/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, khoa Quân sự được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên giảng dạy môn GDQP cho các trường THPT. Khoa được đổi tên thành khoa Giáo dục Quốc phòng.

Thời kỳ này số lượng cán bộ, giảng viên chỉ còn 9 đồng chí sĩ quan và 1 chuyên viên do nhiều đồng chí chuyển ngành, nghỉ hưu. Đồng chí Đại tá Tạ Đình Chung là Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ.

- Từ năm 2003 đến nay

Từ năm học 2003 - 2004 khoa GDQP phối hợp với khoa Giáo dục Thể chất và khoa Lý luận Chính trị và Giáo dục Công dân tổ chức đào tạo cử nhân ghép môn GDTC – GDQP và GDCT - GDQP. Từ năm học 2007-2008 khoa GDQP được Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý sinh viên đào tạo cử nhân chuyên ngành GDCT - GDQP, đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của khoa GDQP. Sau 10 năm đào tạo quy mô, số lượng, chất lượng đào tạo của khoa không ngừng nâng lên. Sinh viên, học viên của khoa được trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, kiến thức nghiệp vụ sư phạm để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể trở thành giảng viên, giáo viên có trình độ cao giảng dạy môn GDQP và an ninh trong hệ thống các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và học viện trong cả nước.

Giai đoạn này, đồng chí Đại tá Phạm Thế Kỷ làm Bí thư Chi bộ (đến năm 2008), đồng chí Đại tá, ThS KHQS Nguyễn Viết Huấn làm Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ (từ năm 2009). Năm 2013 đồng chí Đại tá ThS KHQS Đỗ Quốc Tam làm Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ.

Từ năm học 2013-2014  trường ĐHSP Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tuyển sinh và đào tạo chính quy và văn bằng 2 cử nhân chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là nhiệm vụ quan trọng của khoa và nhà trường, đánh dấu sự trưởng thành cả về quy mô đào tạo, cả về chất và lượng đối với một cơ sở đào tạo đã trải qua trong 33 năm xây dựng và phát triển.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo cử nhân Sư phạm Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng;

- Đào tạo cử nhân Sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh và đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Giảng dạy và đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên nhà trường và các cơ sở liên kết đào tạo;

- Nghiên cứu khoa học;

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác Quân sự địa phương;

- Huấn luyện lực lượng tự vệ của nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường giao.

3. Tổ chức biên chế

Hiện nay khoa có 19 cán bộ giảng dạy và chuyên viên, trong đó có 13 đồng chí là sĩ quan quân đội (quân hàm từ đại úy đến đại tá), có 6 thạc sĩ và 12 cử nhân, 3 cao cấp lý luận chính trị, dự kiến đến năm 2016 có trên 70% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên). Các đồng chí sĩ quan đã được đào tạo cơ bản tại trường Sĩ quan Lục quân 1, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân và Học viện Quốc phòng, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý đơn vị từ cấp trung đội đến cấp sư đoàn.

*. Chi bộ khoa GDQP gồm 16 đảng viên, tổ chức thành 3 tổ đảng

Ban chấp hành Chi bộ (Chi ủy) khoa nhiệm kì 2015 - 2017:

1. Đồng chí Đỗ Quốc Tam                - Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn         - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quý           - Chi ủy viên

*. Ban Chủ nhiệm khoa

          1. Đại tá ThS Đỗ Quốc Tam             - Trưởng khoa.

          2. Trung tá ThS Nguyễn Văn Toàn   - Phó Trưởng khoa.

*. Công đoàn khoa gồm 18 công đoàn viên

          Ban Chấp hành Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2013 - 2018:

          1. Đồng chí Đỗ Văn Mai                        - Chủ tịch.

          2. Đồng chí Đoàn Xuân Quyết              - Phó Chủ tịch.

          3. Đồng chí Vũ Trung Tuấn                   - Ủy viên.

*. Đoàn thanh niên

Liên Chi đoàn khoa gồm có 9 Chi đoàn trực thuộc. Bí thư Liên chi đoàn: Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp.

*. Khoa biên chế thành 3 Bộ môn và bộ phận văn phòng

          1. Bộ môn Phương pháp giảng dạy

          2. Bộ môn Quân sự chung

          3. Bộ môn Bắn súng – Chiến thuật

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN TRONG KHOA

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Ghi chú

I

Giảng viên:

1

Đỗ Quốc Tam

Đại tá

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Văn Toàn

Trung tá

Phó Trưởng khoa

 

3

Đoàn Xuân Quyết

Trung tá

Trưởng bộ môn

 

4

Đỗ Thanh Tùng

Thượng tá

Trưởng bộ môn

 

5

Nguyễn Đức Sơn

Thiếu tá

Trưởng bộ môn

 

6

Đỗ Văn Mai

Trung tá

Giảng viên

 

7

Nguyễn Sỹ Hiệp

Thiếu ta

Giảng viên

 

8

Nguyễn Đình Hanh

Trung tá

Giảng viên

 

9

Hoàng Gia Lân

Thiếu tá

Giảng viên

 

10

Trần Ngọc Ngân

Thiếu tá

Giảng viên

 

11

Nguyễn Ngọc Toàn

Thiếu tá

Giảng viên

 

12

Vũ Trung Tuấn

 

Giảng viên

 

II

Chuyên viên:

 

 

 

1

Lê Ngọc Sơn

 

Giáo vụ  (SV chuyên)

 

2

Nguyễn Viết Thanh Tùng

 

Quản lý sinh viên

 

3

Nguyễn Thị Hà

 

Văn thư – Giáo vụ

(SV không chuyên)

 

4

Hà Thị Liên

 

Trưởng kho

 

5

Phạm Thị Nhài

 

Văn phòng

 

4. Thành tích của khoa

          33 năm xây dựng, trưởng thành cấp ủy, chỉ huy khoa cùng tập thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên trong khoa đã không ngừng phấn đấu, phát triển giành được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm và các nhiệm vụ đột xuất khác và đã được tặng nhiều phần thưởng cụ thể sau:

* Tập thể:

- 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1999 đến năm 2004;

- 6 Bằng khen của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo giáo viên GDQP, AN trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, khoa còn được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường Sĩ quan Lục quân 1; Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy…tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen, cờ thi đua Quyết thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chi bộ Giáo dục Quốc phòng luôn đạt danh hiệu “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”, liên tục được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khen thưởng.

Công đoàn khoa liên tục được Ban chấp hành Công đoàn Trường tặng danh hiệu “Tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc”,

Đoàn thanh niên từ năm 2010 đến năm 2013 liên tục được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường.

* Cá nhân:

10 đồng chí được tặng Huân chương chiến công Hạng nhất; từ năm 2002 đến năm 2014 có 10 đồng chí được công nhận Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ; nhiều đồng chí được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Bằng khen, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hiệu trưởng trường Sỹ quan Lục quân 1 và của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội trao tặng./.


   Back