Site Settings

Indicates required fields

Site Details

1E78DF5E-0DF0-47DE-82CD-FDF0AC4ED129

Site Marketing

Submit
Submit
Create

Appearance

Folder
File
Folder
File
Preview Site Skin and Container
Preview Edit Skin and Container

Page Management

Portals/3

Security Settings

Payment Settings

Go To Payment Processor WebSite

Usability Settings


Created By SuperUser Account On 12/9/2011 2:02:52 PM

Last Updated By System On 8/24/2018 1:49:35 AM

Thông báo - Sự kiện
Chúc mừng sự thành công....
Ngày 17/8/2010 tại trường Sĩ quan CH-KT thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN các trường ĐH,CĐ, các trung tâm GDQP-AN sinh viên trên phạm vi toàn quốc. Khoa GDQP trường ĐHSP Hà Nội có 4 thầy tham gia đều đạt kết quả cao, trong đó 2 thầy đạt xuất sắc và 2 thầy đạt loại giỏi
Xem tiếp
 
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2010
Thực hiện công văn số 126/ĐHSPHN-KHCN ngày 2 tháng 4 năm 2010 của hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức hội nghị sinh viên NCKH, sáng ngày 10 tháng 4 năm 2010, được sự chỉ đạo của ban chủ nhiệm và hội đồng nghiên cứu khoa học trong khoa, Liên chi đoàn khoa giáo dục quốc phòng đã tiến hành hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại hội trường I nhà B.
Xem tiếp