TIN NÓNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN CHUNG K64, K65
Bấm vào xem tiếp để download thông báo lịch thi vào danh sách thi
Xem tiếp
 
thông báo điểm môn giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 65 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
sinh viên nào thiếu hoặc sai thông tin thì lập danh sách thay đổi thông tin theo lớp, khoa có chữ ký của từng sinh viên nộp lại lên phòng 212 nhà A1 khoa Giáo dục Quốc phòng (Gặp cô Hà)
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2017 - 2018
Xem tiếp
 
THÔNG TƯ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CẤP TIỂU HỌC, THCS, THPT, TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC
Xin mời vào xem tiếp để tải về!
Xem tiếp
 
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NCKH NĂM 2017
Xem tiếp
 
KẾ HOẠCH VIẾT VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K63
Xem tiếp
 
KẾ HOẠCH TUẦN RÈN LUYỆN NVSP NĂM 2016
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo kế hoạch tuần rèn luyện NVSP năm 2016 và danh sách đội tuyển của khoa như sau:
Xem tiếp