THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN CHUNG K64, K65
Lastest (6/6/2017)


Bấm vào xem tiếp để download thông báo lịch thi vào danh sách thi
 

thông báo lịnh thi lại môn Giáo dục quốc phòng

Thông báo HLTL 64,65.doc

Danh sách thi lại HP 1,2,3 k64,k65.xls   Back