kế hoach tổ chức hộ nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 ( bấm vào xem tiếp để download)
Lastest (10/4/2017)


 

Khoa giáo dục Quốc phòng thông báo về kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018. đề nghị các cán bộ giảng viên, sinh viên của Khoa đọc rồi nghiêm túc triển khai KE HOACH NGHIEN CUU KHOA HOC nam 2017 ds (1).doc


   Back