THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 KHÓA 6
Lastest (10/13/2017)


 

1. Tập trung kiểm tra hồ sơ:

- Thời gian : ngày 17/10/2017

- Địa điểm: Phòng họp khoa Giáo dục Quốc phòng - Tầng 2 nhà A1

2. Thời gian thi tuyển sinh: 21/10/2017


   Back