TIN NÓNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014
Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014 vào hồi 07giờ30 ngày 18/4/2014 (thứ Sáu). Địa điểm tại P308 Nhà A1.
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
Chấp hành Chỉ thị của Trưởng khoa GDQP về nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2014
Xem tiếp
 
KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN 1,2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH KHÓA 62
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo kết quả môn GDQP, AN khóa 62. Khoa GDQP tổ chức cho sinh viên đăng kí thi lại từ ngày 31/3 đến 4/4/2014. Thi lại vào thứ Sáu 6/4/2014.Sáng 7 giờ Học phần 1, 13 giờ Học phần 2. Địa điểm P107 Nhà A1.
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO HỌC LẠI, THI LẠI MÔN GDQP, AN CHO SINH VIÊN KHÓA 60
Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức học lại, thi lại môn GDQP, AN cho sinh viên khóa 60 như sau:
Xem tiếp
 
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2014 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 như sau:
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO THI HỌC PHẦN 1, HỌC PHẦN 2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo lịch thi kết thúc học phần 2, học phần 1 và thi lại môn GDQP, AN như sau:
Xem tiếp
 
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 như sau:
Xem tiếp
 
 
TIN NÓNG
BÁO CÁO TỔNG KẾT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014 (4/16/2014)
THÔNG BÁO VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN (4/3/2014)
KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN 1,2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH KHÓA 62 (4/2/2014)
THÔNG BÁO HỌC LẠI, THI LẠI MÔN GDQP, AN CHO SINH VIÊN KHÓA 60 (4/2/2014)
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2014 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI (3/6/2014)
THÔNG BÁO THI HỌC PHẦN 1, HỌC PHẦN 2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH (3/5/2014)
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014 (3/2/2014)
HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (2/15/2014)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (1/23/2014)
KẾ HOẠCH HỌC MÔN GDQP, AN NĂM HỌC 2013-2014 (1/15/2014)
KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH KHÓA 62 VÀ HỌC LẠI, THI LẠI CÁC KHÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI (12/12/2013)
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC (12/12/2013)
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2014 (12/3/2013)
Thông báo: Về việc tổ chức "Hội thi nghiệp vụ sư phạm trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013" (11/7/2013)
TÀI LIỆU RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2013 (11/6/2013)
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (11/1/2013)