TIN NÓNG
THÔNG BÁO VỀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 61
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ, THÔNG QUA TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2015
Danh sách tên sinh viên, cán bộ hướng dẫn khóa luận đã được Trưởng khoa phê duyệt, đã gửi cho sinh viên Vũ Thị Thu Phương - K61B, yêu cầu sinh viên K61 thực hiện. Sinh viên xin ý kiến của GVHD, sửa, thay tên đề tài đã viết và nộp đăng ký đề tài (trang 1)có chữ ký của GVHD cho thầy Nguyễn Văn Quý chậm nhất vào 11g ngày 29/12/2014 (thứ Hai). 14g cùng ngày Khoa thông qua tên đề tài, địa điểm tại Phòng họp khoa. Trân trọng thông báo!
Xem tiếp
 
HUỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2015
Xem tiếp
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH KỶ NIÊM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
Xem tiếp
 
KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH - K63
Sinh viên xem tại đây
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Xem tiếp