TIN NÓNG
KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN 1,2 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH KHÓA 62
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo kết quả môn GDQP, AN khóa 62. Khoa GDQP tổ chức cho sinh viên đăng kí thi lại từ ngày 31/3 đến 4/4/2014. Thi lại vào thứ Sáu 6/4/2014.Sáng 7 giờ Học phần 1, 13 giờ Học phần 2. Địa điểm P107 Nhà A1.
Xem tiếp
 
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SƯ PHẠM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2014 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 như sau:
Xem tiếp
 
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014 như sau:
Xem tiếp
 
HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Khoa Giáo dục Quốc phòng Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 60 chuyên ngành GDCT - GDQP như sau:
Xem tiếp
 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014
Trưởng khoa GDQP đã phê chuẩn Hướng dẫn đăng ký, viết khóa luận tốt nghiệp năm 2014. Kính đề nghị các đồng chí giảng viên và sinh viên tải về thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn!
Xem tiếp
 
KẾ HOẠCH HỌC MÔN GDQP, AN NĂM HỌC 2013-2014
Khoa Giáo dục Quốc phòng kính đề nghị Quý Khoa thông báo Kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên như sau
Xem tiếp
 
KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH KHÓA 62 VÀ HỌC LẠI, THI LẠI CÁC KHÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
Xem tiếp