TIN NÓNG
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TUYỂN SINH NĂM 2015
Xem tiếp
 
33 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Xem tiếp
 
PHÂN CÔNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu năm học 2014 - 2015 và phân công cán bộ hướng dẫn các nhóm sinh viên nghiên cứu. Kính đề nghị các thầy giáo và các em sinh viên quan tâm.
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO VỀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 61
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ, THÔNG QUA TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2015
Danh sách tên sinh viên, cán bộ hướng dẫn khóa luận đã được Trưởng khoa phê duyệt, đã gửi cho sinh viên Vũ Thị Thu Phương - K61B, yêu cầu sinh viên K61 thực hiện. Sinh viên xin ý kiến của GVHD, sửa, thay tên đề tài đã viết và nộp đăng ký đề tài (trang 1)có chữ ký của GVHD cho thầy Nguyễn Văn Quý chậm nhất vào 11g ngày 29/12/2014 (thứ Hai). 14g cùng ngày Khoa thông qua tên đề tài, địa điểm tại Phòng họp khoa. Trân trọng thông báo!
Xem tiếp
 
HUỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2015
Xem tiếp
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH KỶ NIÊM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12
Xem tiếp