TIN NÓNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 CỦA KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Xem tiếp
 
KẾT QUẢ GDQP, AN KHÓA 63
Xem tiếp
 
KẾT QUẢ MÔN GDQP, K63
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Khoa Giáo dục Quốc phòng Thông báo: Các nhóm sinh viên đã đăng ký nghiên cứu khoa học với Khoa năm 2015 chủ động liên hệ với cán bộ hướng dẫn, hoàn chỉnh đề tài, chậm nhất vào ngày 10/4/2014 (thứ Sáu) nộp bản cứng (1 bản toàn văn và 1 bản tóm tắt) có chữ ký của cán bộ hướng dẫn cho thầy Quý ĐT: 0988971473 tại văn phòng Khoa (P209, nhà A1), bản mềm toàn văn và bản tóm tắt gửi vào địa chỉ: nguyenvanquy1073@gmail.com hoặc k.gdqp@hnue.edu.vn. Danh sách cán bộ hướng dẫn xin xem ở trang dưới đây:
Xem tiếp
 
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TUYỂN SINH NĂM 2015
Xem tiếp
 
33 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Xem tiếp
 
PHÂN CÔNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
Khoa Giáo dục Quốc phòng thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu năm học 2014 - 2015 và phân công cán bộ hướng dẫn các nhóm sinh viên nghiên cứu. Kính đề nghị các thầy giáo và các em sinh viên quan tâm.
Xem tiếp