TIN NÓNG
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 CỬ NHÂN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014
Xem tiếp
 
TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Xem tiếp
 
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014 - 2015
Khoa GDQP Thông báo thời khóa biểu năm học 2014 - 2015, đề nghị giảng viên, sinh viên thực hiện. Sinh viên các khóa 61, 62, 63 ngày 11/8/2014 phải có mặt để học tập theo Thời khóa biểu.
Xem tiếp
 
ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH
Ngày 24 tháng 4 năm 2014 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Đề án đào tạo giáo viên GDQP, AN.Nét nổi bật của Đề án là chế độ chính sách đối với sinh viên
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THI NGÀY 22/3/2014
Xem tiếp
 
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN GDQP
Xem tiếp